Tabel privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la examen