Tabel privind rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la examen