Model referat pentru plata onorariilor din fondurile Ministerului Justiției/ Ministerului Public