Hotărârea nr. 145 privind Regulamentul de regularizare a contribuțiilor anuale ale avocaților la fondurile C.A.A.