Convocare Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților – Filiala Teleorman