Chestionar privind oportunitatea adoptării de măsuri, menite a atenua efectele negative asupra situației financiare a avocaților, în contextul posibilelor evoluții economice

UNBR

Către
– Toate Barourile

În atenția doamnei / domnului Decan
– Membrii Consiliului UNBR

Vă informăm că la adresa http://www.unbr.ro/chestionar-privind- oportunitatea-adoptarii-de-masuri-menite-a-atenua-efectele-negative- asupra-situatiei-financiare-a-avocatilor-in-contextul-posibilelor-evolutii- economice/ a fost publicat un chestionar destinat interogării Corpului profesional al avocaților.

Vă adresăm rugămintea de a-l distribui avocaților înscriși în baroul dvs, cu rugămintea de a-l completa până la data de 28 august a.c.

Cu stimă,

Veronica Morecuț
Șef serviciu Relații Internaționale
Uniunea Națională a Barourilor din România București, Palatul de Justiție,
Splaiul Independenței nr. 5, sector 5
Tel: 021/3134875, 021/3160739, 021/3160740 Fax: 021/3134880

www.unbr.ro