U.N.B.R.

BAROUL TELEORMAN

 

HOTARAREA NR. 48 /14.12.2011

 

        Avand in vedere  Decizia nr. 63 din 03 decembrie 2011 a  Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania cu privire la prevederile art. 315 si 316 din Statutul profesiei de avocat, in sedinta de Consiliu a Baroului Teleorman s-a hotarat :

            

            Art. 1. –  Limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 315 din Statutul profesiei de avocati vor fi incasate  de Baroul Teleorman in conditiile prevazute de Legea nr. 51/95 republicata si Statutul profeasie de avocat, după cum urmează :

 

a) înscrierea în barou a avocaţilor stagiari primiţi în profesie cu examen

1.000 lei

b) înscrierea în barou a avocaţilor definitivi primiţi în profesie, cu examen

  3.000 lei

c) înscrierea în barou a avocaţilor definitivi primiţi în profesie, cu scutire de examen

  6.000 lei

d) acordarea calităţii de avocat definitiv fără susţinerea examenului de definitivare, în cazurile prevăzute de art. 20 alin. (5)-(7) din Legea nr. 51/1995, republicată

  3000 lei

e) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului exclus pentru neplata contribuţiilor profesionale;

  3.000 lei

f) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului suspendat la cerere;

  3.000 lei

g) transferul avocatului dintr-un barou în altul, taxă ce va fi percepută de baroul la care avocatul se transferă,

  1.500 lei

h) înfiinţarea pe raza baroului a unui sediu secundar;

  1.500 lei

i) înscrierea în Tabloul special a avocatului străin;

  3.000 lei

j) activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională.

  300 lei

 

Art. 2. –  Limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 316 din Statutul profesiei de avocat, ce pot fi încasate de Comisia Permanentă a UNBR sunt:

a) înscrierea la examenul de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limba română a avocaţilor străini;

Conform regulamentului de examen

b) acordarea de avize conforme, în condiţiile legii;

Pana la 3.000 lei

c) activităţi de secretariat şi de jurisdicţie profesională.

Pana la  300 lei

 

            Art. 3. Limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 36 alin. (2) şi (3), precum şi art. 295 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat sunt:

 

a) înscrierea la examenul de primire în profesie;

Conform regulamentului de examen

b) înscrierea la examenul de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv;

Conform regulamentului de examen

 

            Art. 4. – Taxele prevăzute la art. 1 şi 2 de mai sus, nu includ TVA.

            Art. 5. – Consiliile barourilor şi Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pot acorda motivat, scutiri sau eşalonări pentru plata taxelor prevăzute mai sus.

            Art. 6. – Decizia Consiliului UNBR nr. 76/17 iunie 2005 îşi încetează aplicabilitatea.

DECAN,

Av.  Mariana Tanasescu